CHEVROLET ( 1 )

CHRYSLER ( 3 )

DODGE ( 7 )

FORD ( 7 )

GMC ( 1 )

HYUNDAI ( 3 )

JEEP ( 1 )

KIA ( 1 )

TOYOTA ( 1 )